Kurumsal

TÖMERKENT - Hakkımızda

İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi

İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMERKENT) Resmî Gazete’nin 12.04.2021 tarih ve 31452 sayılı nüshasında yayınlanan kararı takiben kurulmuştur.

Türkiye Türkçesinin ve yabancı dillerin öğretimini, yirmi birinci yüzyılın üzerinde yükseldiği ileri teknolojik gelişmelerle zenginleştiren TÖMERKENT, kültürel karşılaşmaların geçmişten geleceğe uzanan birleştirici gücünü bünyesine katarak öğrencilerini yalnızca akademik yeterliğe değil, farklı yaşama ve düşünme biçimlerinin kesiştiği gündelik hayat pratiklerine yüksek bir algı düzeyiyle hazırlamayı ilke edinmiştir.

TÖMERKENT’te dil öğretimi, alanında donanımlı, çağdaş ve dinamik kadrolar tarafından planlanır ve uygulanır. TÖMERKENT, öğrencilerine en uygun dil eğitim setleri ve kendi bünyesinde oluşturduğu özgün materyallerle, şehrin tam kalbinde yer alan Taksim’de, teknolojik imkânlarla donatılmış sınıflarda ve Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı standartlarında dil öğrenme imkânı sunar. TÖMERKENT’in akademik kadrosu tarafından aynı ilke etrafında birleşilerek hazırlanan, uluslararası dil öğretim metotlarına uygun ve yeniliğe daima açık eğitim ve öğretim programları, her dilin bir yanıyla yaşayan, değişen, gelişen canlı yönünü; diğer yanıyla yazılı ve sözlü kültürü durmaksızın inşa eden tarihini iki taraflı kurucu bir değer olarak benimser. Bu değer bilincinin İstanbul Kent Üniversitesinin benimsediği misyon ve vizyonla pekiştirilerek edebiyattan tarihe, sosyolojiden psikolojiye, felsefeden filolojiye değin birçok farklı disiplinle desteklenmesi, TÖMERKENT’i dil öğretiminin akademik çalışmalar, kültürel ve sanatsal faaliyetler ve gündelik iletişim araçlarının kesiştiği çok yönlü bir okula dönüştürür. Böylelikle ana dili Türkçe olan öğrencilerin başka dillerle; Türkiye’de yaşamayı, okumayı veya çalışmayı amaçlamış yabancı öğrencilerin Türkiye Türkçesiyle tanışmaları, onlara hayat boyu ettirebilecekleri daha geniş ve kapsayıcı bir açısı kazandırır.

İstanbul Kent Üniversitesinin Taksim yerleşkesinde faaliyet gösteren TÖMERKENT, bünyesine kattığı tüm dilleri her sokağıyla İstanbul’un kadim tarihine ve çok kültürlü yapısına kapı aralayan Beyoğlu’nun canlılığı içerisinde öğreterek iş, eğitim ve sosyal hayatın gerektirdiği ihtiyaçları göz önünde bulundurmakta, yeni ve güçlü kadrosuyla dil öğrenimine değer katan bir geleceği hazırlamaktadır.  

Siz değerli öğrencilerimizi akademik disiplinle dil öğretimi için, İstanbul’un kalbi Taksim’de yer alan TÖMERKENT’te ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

MİSYON

• Türkiye Türkçesi ve yabancı dillerde öğretim faaliyetlerinde bulunmak,
• Dil öğretimi alanındaki çağdaş yöntem, yaklaşım ve teknikleri takip etmek,
• Dil öğretimini kültürel faaliyetlerle zenginleştirmek,
• Dil öğretimine yönelik sertifika programları açmak,
• Merkezimizde yabancı dil öğretimi alanında akademik çalışmalar, seminerler ve etkinlikler düzenlemek.

VİZYON

Dil öğretimi alanında Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı standartlarını ölçüt alan ve bu alandaki gelişmeleri takip eden çağdaş bir dil öğretim merkezi olmak, öğretimini amaçladığımız tüm dilleri yalnızca bir iletişim aracı olarak değil yaşama ve düşünme biçimi olarak da benimsetmek.