Gizlilik Sözleşmesi

İstanbul Kent Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (“TÖMERKENT”)’ne ait internet sitesini ziyaret etmeden önce lütfen bu kullanım gizlilik kurallarını okuyunuz. TÖMERKENT internet sitesi ziyaret edilmekle ve/veya site içerisindeki uygulamalar kullanılmakla, işbu kurallarda belirtilen şartların tamamı site kullanıcısı tarafından öğrenilmiş ve kabul edilmiş sayılmaktadır. Söz konusu şartları kabul etmediğiniz taktirde lütfen ziyaretinize son veriniz.

TÖMERKENT, burada belirtilen site kullanım ve gizlilik kurallarında herhangi bir zamanda önceden bildirim yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı değişiklik ve düzenleme yapma hakkına sahiptir. Söz konusu kuralların güncel halini takip etme sorumluluğu site kullanıcısı/ziyaretçiye aittir.

Site kullanıcısı/ziyaretçisi tarafından TÖMERKENT’e ait site vasıtasıyla iletilen kişisel bilgiler ( ad, soyad, yaş, cinsiyet, meslek, ikamet, yeri vs.) TÖMERKENT tarafından gizli tutulacak ve bilgi sahibinin önceden izni olmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Ancak site kullanıcıları/ziyaretçilerinin TÖMERKENT veya diğer İstanbul Kent Üniversitesi eğitimlerine katılması, etkinlik proje ve faaliyetlerinden haber edilmesi, TÖMERKENT’e kayıt/üye olmak isteyen ziyaretçilerin kayıt/üyelik koşulları hakkında bilgilendirilmesi gibi TÖMERKENT amaç ve faaliyetleri kapsamı ile sınırlı olmak kaydıyla, site kullanıcısı/ziyaretçisine ait kişisel veriler kullanıcı/ziyaretçiden site uygulamaları dahilinde talep edilebilecektir. TÖMETKENT siteyi ziyaret eden kullanıcıya ait kişisel bilgileri proje, uygulama, kampanya, faaliyet ve etkinliklerinin veri sahibine iletilmesi ve bu konularda bilgilendirici/tanıtıcı mesaj gönderilmesi (e-posta, sms, vs) veri tabanı oluşturulması, ziyaret trafiğinin tespit ve analizi, IP adresi, işletim sistemi gibi verilerin belirlenmesi, web sitesi veya uygulamanın kaç kez açıldığı, görülen ve çıkış yapılan sayfaların tespiti, tarih ve zaman damgaları gibi bilgilerin toplanması ve etkinlik takibi amacıyla kullanma ve kayıtlarında saklama hakkına süresiz sahiptir. Site kullanıcısı/ziyaretçi, kendisine ait kişisel verilerin TÖMERKENT tarafından burada belirtilen maksatla kullanımına koşulsuz ve süresiz olarak izin verdiğini kabul eder.

TÖMERKENT, resmi makamların talimatı ve yasal zorunluluk söz konusu olan haller hariç olmak kaydıyla, site kullanıcısı/ziyaretçiye ait kişisel verileri Madde 3’te belirtilen amaçlar dışında kullanılmayacağını ve üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacağını kabul ve taahhüt eder.

TÖMERKENT web sitesi üzerinden bağlantı verilen TÖMERKENT ve İstanbul Kent Üniversitesi’ne ait diğer web sitesi ve portallar bakımından da burada belirtilen gizlilik kuralları geçerli olup, kullanıcı/ziyaretçi tarafından burada verilen izinler söz konusu site ve  portalların ziyaret ve kullanımı halinde geçerli sayılacaktır.

TÖMERKENT, site kullanıcısı/ziyaretçi tarafından temin edilen veya otomatik şekilde toplanan bilgileri, Madde 3’te belirtilen amaç kapsamında teknik destek aldığı  hizmet sağlayıcılar  ile paylaşabilecektir. Ancak bu halde TÖMERKENT söz konusu hizmet sağlayıcıların kişisel bilgilerin gizliliği ve güvenliğini uygun şekilde korumalarını sağlayacak gerekli tüm tedbirleri makul bir ölçüde alacaktır.

TÖMERKENT otomatik araçlarla IP adresiniz, işletim sisteminiz, web sitesi veya uygulamanın kaç kez açıldığı, görülen ve çıkış yapılan sayfalar, tarih ve zaman damgaları gibi bazı bilgileri toplamak ve etkinlik takibi yapmak amacıyla Çerez ( cookie) kullanabilmektedir. Çerezler bilgisayarınıza veya mobil cihazınıza web tarayıcınız tarafından yerleştirilen metin parçalarıdır. Çerezler güvenlik ve hangi sayfaların ziyaret edildiği, neyin indirildiği ve web sitesi veya uygulamada ziyaretçilerin sayfadan sayfaya hareket ederken hangi yolları takip ettiği gibi web sitesi istatistik verilerini toplama amacıyla da kullanılabilmektedir. Site kullanıcısı/ziyaretçi siteyi ziyareti sırasında bilgisayarına cookie yerleştirilmemesi veya  bu tür bir dosyanın gönderildiğine dair kendisine uyarı verilmesini sağlamak üzere bilgisayarının tarayıcı ayarlarını değiştirme imkanına sahip olup, bu husustaki sorumluluk tamamen site kullanıcısı/ziyaretçiye ait olacaktır.

Burada yer alan verilerin kurallardan herhangi  birinin geçersiz veya uygulanmaz olması durumunda, bu hükmün geçersizliği veya uygulanamaz olması, işbu sözleşmenin diğer hükümlerini etkilemez.

Bu gizlilik bildirimine ilişkin bir sorunuz olması halinde bize tomer@kent.edu.tr adresinden ulaşabilirsiniz